Winschoten, ruimte voor verblijf

heldere pleininrichting, ruimte voor evenementen

Plek

Marktplein, Winschoten

Opdrachtgever

Gemeente Oldambt

Ontwerpers

Jeroen

Status

Uitgevoerd

Ruimte voor verblijf

Voor het Marktplein van Winschoten, gelegen rondom de 13e-eeuwse Grote Kerk, is een inrichtingsontwerp gemaakt. Gevraagd was: een betere aansluiting op het centrum middels een autovrij plein met ruimte voor terrassen en evenementen.

Om een helder overzicht over de gehele ruimte te verkrijgen, is het plein, inclusief de daarop uitkomende straten, voorzien van een raster. De inrichtingselementen die uitnodigingen tot verblijf zijn gevat in een ovaal, aangeduid met bestrating in een andere kleur dan de overige. Het raster en het ovaal bepalen de opstellingsmogelijkheden bij evenementen en de positie van inrichtingselementen, zoals de bomen, bankjes, verlichtingsarmaturen en een schaakbord.

luchtfoto Marktplein - foto: Aero-Balloons
luchtfoto Marktplein - foto: Aero-Balloons

"Laagdrempelig, transparant en voor iedereen inspirerend."