HKB & CO

Sacha Schram

HKB

Jeroen Leemans

HKB

Olivier Bruinen

medewerker

Anna Rage

medewerker

Léon Schaaphok

stagiair

Jeroen Boels

Bureau Steenland

Suzy Leemans

Evenwijdig

Mark Venema

MAV Ontwerp

Robert Schütte

Studio Ruimtebeeld

Tim Willems Kruize

Een rijke geschiedenis kleurt een prachtig CV

Al sinds de oprichting in 1946 werkt HKB, Collectief voor stedenbouw en landschapsinrichting, als onafhankelijk adviesbureau aan de leefomgeving van mens, dier en plant. Onze kerndisciplines zijn: openbare ruimte, stedenbouw en strategie. Wij kunnen, en willen, een rol spelen in zowel de initiatief- en de ontwerpfase als in de realisatiefase van projecten. We maken ontwerpen voor stads- en dorpsuitbreidingen, lange termijnvisies voor regionale en stedelijke ontwikkelingen en structuurplannen voor zowel steden als plattelandsgemeenten. Plannen met een duidelijk vastgelegde visie én plannen die haalbaar zijn.

Vanuit het collectieve kantoor Boterdiep 63 werken we als een netwerkbureau met een team van specialisten: onderzoekers, ontwerpers, planologen, planeconomen en juristen. Onze methodiek is erop gericht complexe opgaven overzichtelijk te maken en een breed draagvlak op te bouwen voor gekozen oplossingen. Daarvoor gaan we geregeld als ruimtelijke verkenners op pad in het plangebied, op zoek naar aanwezige waarden, kwaliteiten en mogelijkheden.

Sacha Schram

Sacha studeerde Bouwkunde aan de TU Delft met als specialisatie Landschap. Sinds 1995 werkt zij voor HKB, Collectief voor stedenbouw en landschapsinrichting, sinds 2004 als directielid. Sacha werkt aan projecten in de volle breedte van het vakgebied stedenbouw. De lokale karakteristieken van het noorden van het land zijn voor haar een bron van inspiratie.

Jeroen Leemans

Jeroen studeerde Landschapsarchitectuur aan de Hogeschool Van Hall Larenstein. Na jarenlang elders ervaring te hebben opgedaan, is hij sinds 2005 directielid van HKB, Collectief voor stedenbouw en landschapsinrichting. Jeroen heeft een voorkeur voor opgaven die zich afspelen op de overgang van stedelijk naar landelijk gebied, maar kan daarnaast niet zonder het ontwerpen van park, plein of landgoed.