Pieterburen, masterplan

herinrichting Hoofdstraat + aanleg multifunctioneel plein

Plek

Pieterburen

Opdrachtgever

Gemeente De Marne

Ontwerpers

Sacha, Jeroen, Jeroen

Status

Uitgevoerd

Ontwikkeling wandelcircuit

Het Groningse dorp Pieterburen is om meerdere redenen bekend. Het is een startpunt voor wadlopen, er is het Zeehondencentrum Pieterburen en er is het start-, c.q. eindpunt, van de wandelroute Pieterpad. Als attracties zijn er ook nog de oostelijk gelegen koren- en pelmolen De Vier Winden en de westelijk gelegen pastorietuin Domies Toen.

Om meer samenhang te verkrijgen tussen de genoemde attracties is ‘het rondje van Pieterburen’ gecreëerd. Een wandelcircuit over de Hoofdstraat, met een dwarsverbinding naar het multifunctionele plein c.q. parkeerterrein naast het Zeehondencentrum. Het hele circuit is voorzien van nieuwe inrichtingselementen en bestrating. De Hoofdstraat, die functioneerde als doorgangsroute, is nu verblijfsgebied. Bij het ontwerp- en besluitvormingsproces zijn bewoners en ondernemers nauw betrokken geweest.

Hoofdstraat, nieuwe situatie
Hoofdstraat, nieuwe situatie
Hoofdstraat t.p.v. horecaterrassen
Hoofdstraat t.p.v. horecaterrassen

"Betekenisvolle ruimte is de basis voor anderen om zich te ontplooien."