Eemsmond vitaal!

Toekomst voor landelijk wonen

Plek

landelijk gebied Eemsmond

Opdrachtgever

Gemeente Eemsmond

Ontwerpers

Jeroen, Tim

Status

Afgerond

Eemsmond vitaal!

De gemeente Eemsmond heeft in de afgelopen decennia diverse ontwikkelingen ondergaan. Een daarvan is de schaalvergroting in de landbouw, waardoor een aantal agrarische bedrijven is komen leeg te staan. Interessant is dan de vraag of de leegstaande bedrijven kunnen worden omgevormd tot landelijk wonen. Daarnaast was de gemeente bekend met de wens van particulieren een droomhuis in het buitengebied te realiseren. HKB verrichtte een uitgebreide studie naar de (historische) ontwikkelingen in het gebied en naar de kansen voor de toekomst.

Onder het motto ´dat doen waar je goed in bent´ is vastgelegd, dat nieuwe vormen van landelijk wonen juist gebruikt moeten worden om de sterke punten van Eemsmond (onder meer: rijke cultuurhistorie, variatie in landschap, sterke landbouwsector) te benadrukken. Met andere woorden: nieuw te ontwikkelen landelijk wonen kan zodanig worden ingezet, dat het draagvlak voor grootschalige landbouw wordt vergroot; dat routes voor langzaam verkeer veiliger kunnen worden gemaakt en worden uitgebreid; dat verloren gegane landschappelijke contrasten kunnen worden hersteld en dat recreatieve mogelijkheden van het buitengebied kunnen worden vergroot.

inventarisatie landschapstypen
inventarisatie landschapstypen
plankaart
plankaart

"Dat doen waar je goed in bent!"

projectmotto