herontwikkeling Cambuurstadion

een bijzondere werkmethode

Stad

Leeuwarden

Soort project

Participatie

Opdrachtgever

Gemeente Leeuwarden

Ontwerpers

Jeroen, Sacha, Anne, Olivier, Marieke
i.s.m. Weusthuis & Partners

Jaartal

2020

Status

Verkenning afgerond

Zoom-overleg i.v.v. een 'Cambuurjournaal'

De locatie rondom het huidige Cambuurstadion is toe aan een transformatie nu er elders in Leeuwarden een nieuw voetbalstadion gerealiseerd wordt. Voor de eerste stap in de ontwikkeling van plannen zijn er drie projectteams gevormd, bestaand uit o.a.: omwonenden, supporters,  vertegenwoordigers van organisaties uit de buurt en medewerkers van woningcorporaties en de gemeente. Elk projectteam heeft gewerkt onder begeleiding van een professioneel bureau, en daar was HKB er een van.

Het Cambuurplein, het stadion en het park zijn de drie ruimtelijke dragers van ons plan. Het nieuwe buurthuis De Klomp en de Nieuw Oud Oostpoort vormen de verbindende schakels. Het plan biedt ruimte aan een gevarieerd woonprogramma en een nieuw park. Daarnaast is er ruimte voor educatieve functies en experiment, zoals stadslandbouw. In het plan wordt de geschiedenis van de locatie gekoesterd en doorgegeven aan komende generaties.

Vanwege de beperkende maatregelen omtrent het coronavirus hebben we de samenwerking binnen ons team gedurende het proces omgezet naar Zoom-overleg. We noemden dit het ‘Cambuurjournaal’: twee weken lang, om de avond, van 19 tot 20 uur (tijdstip waarop veel kinderen van teamleden naar het jeugdjournaal keken). Met behulp van een 3D-SketchUp-model bespraken we de plannen. De Zoom-tools maakten het voor alle deelnemers mogelijk te schetsen en aantekeningen te maken. Zo werkte het model als een werkmaquette. Van het resultaat hebben we een videoverslag gemaakt.

Ons plan, en de plannen van de twee andere projectteams, is online gepresenteerd via de website: nieuwoudoost.nl. Belangstellenden hebben via die website op de plannen kunnen reageren.

 

een schets van de ontwikkelingsvisie
een schets van de ontwikkelingsvisie
de eindposter was, met aanvullende informatie, ook beschikbaar als interactieve pdf
de eindposter was, met aanvullende informatie, ook beschikbaar als interactieve pdf

"Samen naar een nieuwe (Cam)buurt!"

motto van de opdrachtgever