huidige projecten

hieraan werken we op dit moment

Stad

 

Soort project

 

Opdrachtgever

 

Ontwerpers

Sacha, Jeroen, Mieke, Jeroen, Anna, Anne, Olivier, Bo, Bertrand, Suzy, Robert en Tim

Jaartal

2020

Status

in ontwikkeling

Aanpak Vlietzone 2035

Leeuwarden Centrum-Oost is een van de zestien gebieden in Nederland die zijn opgenomen in het overheidsprogramma ‘Leefbaarheid en Veiligheid’. In dit kader starten we dit najaar met de ontwikkeling van een toekomstvisie voor de wijk Vlietzone.  Het project wordt d.m.v. co-creatie met de Stichting Vlietvaardig en bewoners en ondernemers uit de wijk uitgevoerd.

opdrachtgever: Stichting Vlietvaardig

team: Jeroen, Sacha, Anne

start: najaar 2020

 

Gebiedsvisie Heerenveen Knooppunt noordoost – DO

Afgelopen zomer is de SO-fase voor Gebiedsvisie Heerenveen Knooppunt noordoost (KNO) afgerond duurzame gebiedsontwikkeling. In overleg met de gemeente wordt de volgende fase opgestart.

opdrachtgever: gemeente Heerenveen

team: Jeroen, Sacha

start: najaar 2020

 

Toekomstvisie Heechterp

opdrachtgever: gemeente Leeuwarden

team: Jeroen, Sacha, Anne, Bo, Robert, Tim

start: zomer 2020

 

Groot Bronswijk historie

Op het terrein van de voormalige psychiatrische instelling Groot Bronswijk in Wagenborgen verrijst nieuwe bebouwing. In overleg met omwonenden, verenigd in de Erfgoedcommissie Groot Bronswijk en de Vereniging Dorpsbelangen Wagenborgen, wordt gewerkt aan ideeën om de 125-jarige geschiedenis van het terrein en zijn bewoners beleefbaar te houden.

opdrachtgever: gemeente Delfzijl

team: Sacha, Suzy, Anne

start: zomer 2020

 

Appingedam Eendracht, uitwerking fase 1/ontwikkeling fase 2

Op het terrein van de voormalige kartonfabriek De Eendracht wordt, in fasen, een nieuwe woonwijk gerealiseerd. Bij het maken van de plannen wordt veel aandacht besteed aan ruimte voor wonen, werken, (ver)zorgen en recreëren. Zie ook: website gemeente Appingedam.

opdrachtgever: AAS Architecten

team: Sacha, Jeroen

start: voorjaar 2020

 

Toekomstvisie ’t Ruige Veld

opdrachtgever: gemeente Aa en Hunze

team: Sacha, Jeroen, Anne, Jeroen, Suzy, Bertrand

start: voorjaar 2020

 

Herbestemmingslocatie Heerenveenseweg 47-49

opdrachtgever: Hoekstra Vastgoed

team: Jeroen, Sacha

start: voorjaar 2020

 

Stedenbouwkundig plan Peize Zuid

opdrachtgever: gemeente Noordenveld

team: Sacha, Jeroen, Suzy, Olivier

i.s.m. Planvorm

start: begin 2020

 

Stedenbouwkundig plan Oosterveld Norg fase 2 + 3

opdrachtgever: gemeente Noordenveld

team: Sacha, Jeroen, Mark

i.s.m. ROmiek

start: begin 2020

 

Stedenbouwkundig plan Ommelanderstraat

opdrachtgever: gemeente Groningen

team: Sacha, Mieke, Anne

start: begin 2020

 

Appingedam Opwierde I – versterkingsopgave

opdrachtgever: gemeente Appingedam

team: Sacha, Jeroen, Mieke, Mark

start: eind 2019

 

Groot Bronswijk recreatieve inrichting

opdrachtgever: Vertisol

team: Sacha, Jeroen B.

start: eind 2019

 

Multifunctioneel activiteitenterrein Twijzelerheide

opdrachtgever: Weusthuis en Partners

team: Sacha, Mieke, Anne

start: eind 2019

 

Tynaarlo Omgevingsvisie

opdrachtgever: Weusthuis en Partners

team: Sacha, Olivier

start: voorjaar 2019

 

Delfzijl inrichting Vennenplein

opdrachtgever: gemeente Delfzijl

team: Sacha, Jeroen B.

start: voorjaar 2016

 

Groot Bronswijk inrichtingsplan

opdrachtgever: gemeente Delfzijl

team: Sacha, Jeroen B.

start: begin 2019

 

diverse projecten in het Westland (Zuid-Holland)

opdrachtgever: Ontwikkelingsbedrijf Het Nieuwe Westland

team: Jeroen

start: begin 2016

 

Tynaarlo Rietwijk Noord

opdrachtgever: gemeente Tynaarlo

team: Sacha, Jeroen B.

start: najaar 2015

 

Delfzijl Marconi

opdrachtgever: gemeente Delfzijl

team: Sacha, Jeroen B.

start: begin 2015

 

Haren Noord

stedenbouwkundig plan / beeldkwaliteitsplan / inrichtingsplan openbare ruimte

opdrachtgever: gemeente Haren

team: Sacha, Jeroen B.

start: zomer 2011