historie als inspiratiebron

samenhang en variatie

Stad

Haren

Opdrachtgever

Gemeente Haren Noord

Ontwerpers

Sacha, Jeroen, Simon, Marjolein

Status

In uitvoering

Historische en landschappelijke kenmerken als basis

Aan de noordkant van Haren wordt gewerkt aan een nieuw woongebied met als ambitie: een groen woongebied dat goed integreert in het Gronings landschap en dat aansluit bij het dorpse karakter van Haren. Als basis voor het stedenbouwkundige plan zijn zowel landschappelijke als historische kenmerken gebruikt .

De bestaande groen- en waterstructuren vormen de belangrijkste inrichtingselementen. Zij zijn, als het ware, het lood dat samenhang geeft aan vlakken van divers gekleurd glas. Zo worden binnen de bestaande houtwallen verschillende woonbuurtjes ingericht. De buurtjes variëren in stratenpatroon en bebouwing waardoor ze elk hun eigen kenmerken en sfeer krijgen. Verder naar het noorden is het zicht op het open Hunzedal in stand gehouden met groenstroken. Deze worden gecombineerd met nieuwe droogvallende waterlopen (wadi’s), die bijdragen aan de waterberging en uitnodigen tot recreatief gebruik en natuurlijk spel.

De locaties van het voormalige landhuis Emdaborg en boerderij de Lusthof worden ontmoetingsplekken voor de bewoners. De cultuurhistorische waarden van deze plekken zijn de inspiratie geweest voor de inrichting. Zo komt ter plaatse van de Emdaborg een plateau met  speelelementen, waarbij de indeling van het plateau herinnert aan de indeling van het landhuis. Ter plaatse van de Lusthof komt een weide met fruitbomen, in de weide worden een granieten bank en een tafel met inscriptie geplaatst.

bereiken van samenhang en variatie door toepassing 'glas-in-lood'
bereiken van samenhang en variatie door toepassing 'glas-in-lood'
wadi tussen woningen en spoor
wadi tussen woningen en spoor
impressie plateau Emdaborg
impressie plateau Emdaborg

"Ruim wonen binnen een groene, intieme sfeer. "