Haren, historische inspiratiebron

samenhang en variatie

Stad

Haren

Opdrachtgever

Gemeente Haren Noord

Ontwerpers

Sacha, Jeroen, Simon, Marjolein

Status

Uitgevoerd

Historische en landschappelijke kenmerken als basis

Aan de noordkant van Haren is een nieuw woongebied gerealiseerd met als ambitie: een groen woongebied dat goed integreert in het Groninger landschap en dat aansluit bij het dorpse karakter van Haren. Als basis voor het stedenbouwkundige plan zijn de landschappelijke kenmerken van de directe omgeving gebruikt.

De bestaande groen- en waterstructuren vormden de belangrijkste inrichtingselementen. Zij zijn, als het ware, het lood dat samenhang geeft aan vlakken van divers gekleurd glas. Zo zijn binnen de bestaande houtwallen verschillende woonbuurtjes ingericht. De buurtjes variëren in stratenpatroon en bebouwing waardoor ze elk hun eigen kenmerken en sfeer hebben gekregen. Verder naar het noorden is het zicht op het open Hunzedal in stand gehouden met groenstroken. Deze zijn gecombineerd met nieuwe, droogvallende waterlopen (wadi’s), die bijdragen aan de waterberging en uitnodigen tot recreatief gebruik.

De locaties van het voormalige landhuis Emdaborg en boerderij de Lusthof zijn ingericht als ontmoetingsplekken voor de bewoners. De cultuurhistorische waarden van deze plekken zijn daarbij als inspiratie gebruikt. Ter plaatse van de Emdaborg is een plateau met  speelelementen gecreëerd, waarbij de indeling van het plateau herinnert aan de indeling van het landhuis. Ter plaatse van de Lusthof is een weide met fruitbomen aangelegd, in de weide worden een granieten bank en een tafel met inscriptie geplaatst.

bereiken van samenhang en variatie door toepassing 'glas-in-lood'
bereiken van samenhang en variatie door toepassing 'glas-in-lood'
verkavelingsplan
verkavelingsplan
wadi tussen woningen en spoor
wadi tussen woningen en spoor

"Ruim wonen binnen een groene, intieme sfeer. "