Delfzijl, herinrichting binnenstad

haven, vesting en zee

Stad

Delfzijl

 

Opdrachtgever

Gemeente Delfzijl

Ontwerpers

Sacha, Jeroen, Anne, Mark

 

Status

gerealiseerd

Verhalen van Delfzijl: haven, vesting en zee

De historische binnenstad van Delfzijl is opnieuw in verbinding gebracht met de vele soorten water waaraan de stad haar ontstaan heeft ontleend. Daarbij is er speciale aandacht besteed aan de herinrichting van het kernwinkelgebied en van de routes daarheen vanaf het station en vanaf de haven. Aanvullend is de ‘strandloper’ ge├»ntroduceerd, de route vanaf het Plein Molenberg, langs het winkelgebied tot aan de zee.

Het aanbrengen van een sterke samenhang in de vormgeving gold als uitgangspunt voor de inrichting van het winkelgebied. Daar waar accenten gewenst zijn, zijn de drie thema’s: vesting, haven en zee belicht. Het thema haven is halverwege de Landstraat te vinden. Daar is, aansluitend op de horecagelegenheden, een overkapping geplaatst. Deze markeert de ruimte voor horecaterrassen en een podium tijdens evenementen. De overkapping bestaat uit zeildoek, gedragen door straatverlichting in de vorm van scheepsmasten. Het thema zee is gebruikt voor de ‘strandloper’, de bijzondere gootlijn in het kernwinkelgebied. Het thema vesting is met name te vinden op het heringerichte Vennenplein. Hierover publiceren we binnenkort een aparte projectpagina.

overkapping Landstraat - thema: haven
overkapping Landstraat - thema: haven
lijngoot 'strandloper' - thema: zee
lijngoot 'strandloper' - thema: zee

"Samenhang in vormgeving met verschillen op detailniveau."