herinrichting historische binnenstad

haven, vesting en zee

Stad

Delfzijl

 

Opdrachtgever

Gemeente Delfzijl

Ontwerpers

Sacha, Jeroen, Anne, Mark

 

Status

gerealiseerd / in uitvoering

Verhalen van Delfzijl: haven, vesting en zee

De historische binnenstad van Delfzijl wordt opnieuw in verbinding gebracht met de vele soorten water waaraan de stad haar ontstaan heeft ontleend. Daarbij is er speciale aandacht besteed aan de inrichting van het kernwinkelgebied en van de routes daarheen vanuit het station en de haven. Aanvullend is de ‘strandloper’ ge├»ntroduceerd, de route vanaf het Plein Molenberg, langs het winkelgebied tot aan zee.

Uitgangspunt voor de inrichting van het winkelgebied was het aanbrengen van een sterke samenhang in vormgeving, met verschillen op detailniveau, daar waar accenten gewenst zijn. Bijvoorbeeld daar waar de structuur van de voormalige vesting nog zichtbaar is (= thema: vesting). Aansluitend op de horecagelegenheden, halverwege de Landstraat, is een overkapping geplaatst. Deze markeert de ruimte voor horecaterrassen en een podium tijdens evenementen. De overkapping is uitgevoerd als bootzeilen i.c.m. straatverlichting als scheepsmasten (= thema: haven).

De ‘strandloper’ is gemarkeerd met een bijzondere gootlijn (= thema: zee). De sloop van de grootschalige flat aan het Vennenplein heeft de mogelijkheid van een nieuwe aansluiting op dijk en strand (zowel visueel als fysiek) met zich meegebracht. Het ontwerp voor deze aansluiting, met overbrugging van de hoogteverschillen ter plaatse van de zeedijk, is in ontwikkeling.

detail lijngoot 'strandloper'
detail lijngoot 'strandloper'
overkapping Landstraat, thema: haven
overkapping Landstraat, thema: haven
herinrichting De Vennen en realisatie nieuwe strandopgang
herinrichting De Vennen en realisatie nieuwe strandopgang

"Samenhang in vormgeving met verschillen op detailniveau."