Heechterp + Vlietzone vernieuwen

Leeuwarden + HKB

Stad

Leeuwarden

Soort project

Participatie

Opdrachtgever

Woningcorporatie Elkien
Stichting Vlietvaardig

Ontwerpers

Jeroen, Sacha, Anne, Bo
Robert, Tim

Jaartal

2020

Status

in ontwikkeling

Heechterp vernieuwt

De wijk Heechterp in Leeuwarden ondergaat de komende jaren een ingrijpende verandering. 24 Portieketageflats met in totaal 576 woningen worden vervangen door nieuwbouw. Met deze ingreep wordt de kans genomen de wijk toekomstbestendig te maken, voortbouwend op de bestaande kwaliteiten. HKB maakt een masterplan, een proces waarbij de bewoners nauw betrokken worden.

Zie de website: Heechterp vernieuwt

plangebied Heechterp
plangebied Heechterp

Aanpak Vlietzone

Leeuwarden Centrum-Oost is een van de zestien gebieden in Nederland die zijn opgenomen in het overheidsprogramma ‘Leefbaarheid en Veiligheid’. In dit kader is de ontwikkeling van een toekomstvisie voor de wijk Vlietzone in gang gezet.  Het project wordt d.m.v. co-creatie met de Stichting Vlietvaardig en bewoners en ondernemers uit de wijk uitgevoerd.

plangebied Vlietzone
plangebied Vlietzone