Heechterp, Leeuwarden, vernieuwt

Masterplan hernieuwde woonwijk

Stad

Leeuwarden

Soort project

Masterplan | Participatie

Opdrachtgever

Woningcorporatie Elkien

Ontwerpers

Jeroen, Sacha, Anne, Bo
Robert, Tim

Jaartal

2020 – 2021

Status

Masterplan afgerond

Heechterp vernieuwt

Woonwijk Heechterp in Leeuwarden gaat ingrijpend veranderen. Om de wijk voor te bereiden op de toekomst worden 24 verouderde portieketageflats, met in totaal 576 woningen, gesloopt en vervangen door nieuwbouw met in totaal 610 woningen. De hoofdstructuur van de wijk wordt behouden, maar krijgt een volledig nieuwe opzet en invulling van de openbare ruimte en een nieuwe mix aan woonmilieus en woningtypen. In het masterplan ‘Heechterp vernieuwt’ hebben we de nieuwe, ruimtelijke uitgangspunten voor de wijk vastgelegd, net als de samenstelling en de randvoorwaarden voor de verschillende nieuwe bouwblokken.

De vernieuwing van Heechterp is een langdurig en voor de bewoners ingrijpend proces. Om tot het masterplan te komen, hebben we dan ook niet alleen intensief samengewerkt met woningcorporatie Elkien en de gemeente Leeuwarden, maar ook met de bewoners van de wijk. Die betrokkenheid van bewoners is belangrijk. Het is immers de bedoeling dat zowel de bewoners van de te slopen woningen als van de te handhaven woningen de toekomst van Heechterp met vertrouwen tegemoet zien en er met plezier blijven wonen.

Voor de bewonersparticipatie hebben we verschillende middelen ingezet, zoals: een wekelijks Atelier Heechterp, waar men kon binnenlopen voor informatie en workshops; informatieve bijeenkomsten; ¬†activiteiten en lesprogramma’s voor basisschoolleerlingen en de website:¬†Heechterp vernieuwt

masterplankaart
masterplankaart
artikel in Leeuwarder Courant, 17-11-2021
artikel in Leeuwarder Courant, 17-11-2021

"In het nieuwe Heechterp is er volop aanleiding de buitenruimte op te zoeken. In de parkachtige woonomgeving, met veilige voetgangers- en fietsroutes, zijn er diverse plekken die mogelijkheden bieden voor ontmoeten, spelen en bewegen."

Masterplan 'Heechterp vernieuwt'