experiment Krewerd

toekomstbestendig dorp in aardbevingsgebied

Dorp

Krewerd

Soort project

dorpsvisie

Opdrachtgever

Gemeente Delfzijl

Ontwerpers

Sacha, Jeroen, Mark, Mieke
i.s.m. bewoners, MVDH Cultuur- en Architectuurhistorie en Territoria

Jaartal

2018

Status

afgerond

Bewoners nemen heft in eigen hand

Krewerd is een karakteristiek Gronings dorp, gelegen op een oude wierde in een open landschap. De bewoners hechten aan hun dorp en aan het uitzicht op de omgeving rondom. Maar zoals meer Groninger dorpen ligt ook Krewerd in aardbevingsgebied. In 2018 hebben de bewoners zich daarom verenigd en is samen met architect Fons Verheijen het Experiment Krewerd gestart. Met dit experiment is de kans gegrepen het dorp toekomstbestendig te gaan maken, door de benodigde versterkingsoperatie in combinatie met de energietransitie aan te pakken. Bij het experiment zijn deskundigen op het gebied van (cultuur)historie, sociologie en energietransitie betrokken geweest. HKB was verantwoordelijk voor visie en ontwerp op het gebied van stedenbouw en landschap en heeft vanuit die rol nauw samengewerkt met zowel de bewoners als de overige deskundigen.

September 2020 is de Dorpsvisie Krewerd vastgesteld, met als ambities o.a.: een collectieve aanpak van versterking; het stimuleren van economische ontwikkeling en een toekomstbestendig energieplan. De dorpsvisie is in verschillende stappen tot stand gekomen, startend met het onderzoeken van de karakteristieken (DNA) van het dorp. Met de bewoners zijn daarna ideeën voor de visie bepaald, opgebouwd rond de onderwerpen: bebouwing, energieplan, ontmoeten & recreatie, groen & water en verkeer. Middels een enquête zijn alle bewoners vervolgens bevraagd over hun voorkeuren en aanvullende ideeën.

Op basis van de enquêteresultaten en een aantal workshops zijn voor het dorp als geheel plannen uitgewerkt voor de energievoorziening, de infrastructuur en de beplanting. Daarbij is speciale aandacht besteed aan ontmoetingsplekken en aan bevordering van de biodiversiteit. In een parallel lopend proces is door elke bewoner een eigen architect gekozen waarmee een plan is gemaakt voor een aardbevingsbestendige woning.

Het project heeft al diverse keren aandacht gehad van zowel regionale als landelijke media. Hieronder enkele links die leiden naar artikelen en een radio-interview. Daarnaast is er de website: Experiment Krewerd met informatie over de projectaanpak en de resultaten.

NPO Radio 1, 16 oktober 2020: Groen gas uit eigen poep
Dagblad van het Noorden, 15 oktober 2020: Krewerd wil van eigen poep groen gas

Dagblad van het Noorden, 13 oktober 2020: Iemand nodig die denkt vanuit het belang van de eigenaar

NRC Handelsblad, 12 juli 2020: In Krewerd versterken ze hun huizen zelf wel

'DNA-onderzoek': herplant bomen en versterking biodiversiteit
'DNA-onderzoek': herplant bomen en versterking biodiversiteit
overzichtskaart uit de Dorpsvisie
overzichtskaart uit de Dorpsvisie

"Op weg naar een toekomstbestendig dorp"