landschappelijke inpassing bedrijventerrein

Schetsontwerp Klaverblad Noordoost

Stad

Heerenveen

Soort project

Gebiedsontwikkeling

Opdrachtgever

Gemeente Heerenveen

Ontwerpers

Jeroen, Sacha, Marc, Olivier, Suzy
i.s.m. Territoria

Jaartal

2020

Status

Schetsontwerp

Belangstellenden kunnen reageren op schetsontwerp

Het plangebied KNO, ten noordoosten van Heerenveen, wordt ontwikkeld tot een gebied met natuurinclusieve landbouw (60 ha), zonnepark (30 ha) en bedrijven (10 ha). Op basis van analyses van de historische en landschappelijke ontwikkelingen in en rond het plangebied hebben we een zevental ontwerpprincipes bepaald.

De ontwerpprincipes vormen gezamenlijk een landschappelijk raamwerk. Hiermee krijgt de ontwikkeling van het plangebied een passende verankering binnen zijn omgeving. In de uitwerking van het schetsontwerp zal in het bijzonder aandacht worden besteed aan, onder andere: de waterhuishouding in het gebied (ontwikkeling nieuwe plas-dras-zones), de opzet van natuurinclusieve landbouw en de optimale inpassing van zonnepalen (bijvoorbeeld i.c.m. bloemrijk grasland).

Een toelichting op de ontwerpprincipes en het schetsontwerp is te raadplegen via de website van de gemeente Heerenveen. De maatregelen omtrent het coronavirus, Covid-19, maken dat een fysieke bijeenkomst met belangstellenden niet mogelijk is. Participatie is mogelijk gemaakt door het invullen van een online-enquete, waarin ook ruimte is opgenomen voor aanvullende reacties.

 

 

een pagina uit de toelichting op het ontwerp
een pagina uit de toelichting op het ontwerp
de noordrand van plangebied KNO
de noordrand van plangebied KNO