saamhorigheid en duurzaam wonen

een fruitboomgaard in gezamenlijk eigendom

Plek

Crödderenk, Deventer

Opdrachtgever

Gemeente Deventer

Ontwerpers

Jeroen, Tim

Status

Uitgevoerd

Saamhorigheid en duurzaam wonen

Crödderenk ligt aan de noordoostrand van de Deventer uitbreidingswijk De Vijfhoek. Op het moment dat HKB bij de plannen voor deze locatie betrokken raakte, waren de verkaveling en de bouwplannen al in een ver gevorderd stadium. Binnen de kaders van het bestemmingsplan is de verkaveling aangepast en is een ontwerp voor de openbare ruimte gemaakt.

Duurzaamheid en saamhorigheid waren belangrijke uitgangspunten. Duurzaamheid komt onder meer tot uitdrukking in de oriëntatie van de woningen ten opzichte van de zon, een beperkt percentage aan verhard oppervlak en de manier van afvoeren en bergen van regenwater. De saamhorigheid tussen de bewoners wordt bevorderd door een speelplek in de luwte en een boomgaard met fruitbomen, gezamenlijk eigendom van de bewoners. Bijzondere aandacht is besteed aan de overgangen tussen privé en openbaar. In plaats van traditionele tuinen hebben de woningen een terras, direct aansluitend op het openbaar groen. Geen schuttingen, maar de beplanting geeft de benodigde privacy.

inrichtingsplan
inrichtingsplan
overgangen openbaar - privé
overgangen openbaar - privé

"Het geschiktste moment om een boom te planten ligt in het verleden. Het eerstvolgend juiste moment is nu!"