inpassing in landschapsstructuur

stedenbouwkundig ontwerp voor voormalig kazerneterrein

Plek

voormalig Kazerneterrein, Tynaarlo

Opdrachtgever

Gemeente Tynaarlo

Ontwerpers

Hans, Erik, Sacha

Status

Uitgevoerd

Geleding door middel van 'vizieren'

Het vrijgekomen terrein van de Adolf van Nassaukazerne bood de unieke mogelijkheid de afzonderlijke kernen Westlaren, Zuidlaren-dorp en Schuilingsoord op een vanzelfsprekende manier rond de onbebouwd gebleven es met elkaar te verbinden. Het voormalig kazerneterrein ligt bovendien op een uitzonderlijke locatie, tussen twee karakteristieke landschapstypen. Aan de westkant ligt de Es, onderdeel van een landschappelijke reeks op de Hondsrug, en aan de oostkant het Hunzedal, met zijn houtwallen en veenontginningen. Voor de inrichtingsopgave werd een prijsvraag uitgeschreven.

In onze winnende inzending (i.s.m. Olga Architecten) is de nadruk gelegd op dwarsverbanden tussen de genoemde landschapstypen. De langgerekte vorm van het terrein (800 x 200 meter) heeft daarmee een reeks van openbare ruimten gekregen, de ‘vizieren’, die telkens gericht zijn op bijzonderheden in de omgeving: de Nieuwe Dijk, de entree van begraafplaats De Walakker, open ruimten, boomwallen, een oude boerderij en een landelijk pad. Wat betreft profiel en inrichting hebben de vizieren elk hun eigen uitwerking gekregen: van eikenlaan en taxuspad tot boomgaard en rododendronveld.

De ‘vizieren’ geleden het plangebied. Tussen de ‘vizieren’ zijn buurten gesitueerd met elk een eigen identiteit. In het voormalige poortgebouw van de kazerne zijn een aantal bijzondere voorzieningen opgenomen, daarmee heeft de nieuwe wijk ook een functionele uitstraling naar de omgeving.

prijsvraaginzending
prijsvraaginzending
deelplan met patiowoningen
deelplan met patiowoningen
'vizier' met berkenbos
'vizier' met berkenbos

"Het is een verademing dat ze [de vizieren] uiteenlopende richtingen tonen en niet letterlijk voortkomen uit de houtwallenstructuur, maar daar juist een zekere spanning mee zoeken."

juryrapport prijsvraag