co-creatie rond winkelcentrum

masterplan Kloppend Hart Paddepoel

Stad

Groningen

Soort project

masterplan

Opdrachtgever

gemeente Groningen

Ontwerpers

Sacha, Mieke, Olivier

Jaartal

2019-2020

Status

afgerond

Ordening en herstructurering buitenruimte

Winkelcentrum Paddepoel ligt in de wijk Paddepoel, aan de noordwestkant van de stad Groningen. Het vooral naar binnen gerichte winkelcentrum, gebouwd in de jaren zestig, is toe aan vernieuwing. Gezien de nauwe relatie met de nieuwbouw van woontorens, direct tegenover het winkelcentrum, en de verkeerssituatie rondom was er behoefte aan een masterplan waarin aandacht wordt besteed aan de samenhang in gebruik en inrichting van de openbare ruimte rondom het winkelcentrum. Als belangrijke thema’s voor dit masterplan waren bepaald: ontmoeten, multifunctionaliteit, bereikbaarheid en duurzaamheid.

Het masterplan is tot stand gekomen in een bijzonder proces van co-creatie waarbij er, onder begeleiding van HKB, is samengewerkt tussen bewoners, ontwikkelaars, eigenaren, ondernemers, gemeente en overige betrokkenen. Met elkaar vormden zij de werkgroep LAB Kloppend Hart Paddepoel. Een reeks van workshops en excursies speelde een belangrijke rol. Tijdens de workshops werd onder meer gebruik gemaakt van werkmaquettes waarin verschillende scenario’s zijn verbeeld. Daarnaast werden de huidige en de gewenste toekomstige activiteiten in en rond het winkelcentrum – en hun spreiding over de ochtend, middag, avond en nacht – geanalyseerd.

In het masterplan, dat in maart 2020 aan de gemeenteraad is gepresenteerd, zijn ingrepen en sfeerbeelden vastgelegd aan de hand van thema’s als: Hart van de wijk; integratie met de groene randen; bereikbaar voor voetgangers, fietsers, OV en auto’s; ontmoeting en activiteit.

luchtfoto daterend van voor de bouw van nieuwe woontorens
luchtfoto daterend van voor de bouw van nieuwe woontorens
een pagina uit de eindpresentatie
een pagina uit de eindpresentatie

"Van introvert naar extravert. Nieuwe stedelijkheid in Paddepoel."

LAB Kloppend Hart Paddepoel