Assen, neutraliseren milieuproblematiek

wonen tussen spoor en verkeersader

Stad

Assen

Opdrachtgever

Gemeente Assen

Ontwerpers

Hans, Sacha, Tim, Jeroen

Status

Uitgevoerd

Integrale benadering van milieu en ruimtelijke ordening

Wonen dicht bij het station en het centrum van Assen. Maar wel tussen het spoor en de Rolderhoofdweg, dus met een hoge geluidsbelasting van twee kanten. De woningbouwlocatie Het Palet (een voormalig industrieterrein) voor ca 350 woningen is daarom aangewezen als een Stad en Milieu-project. Dit betekent dat niet getoetst is aan elke milieuwet ‘naar de letter’, maar dat gezocht mocht worden naar creatieve oplossingen om milieuproblemen te neutraliseren. De stedenbouwkundige opzet vormt een nieuwe schakel tussen de oostelijke woonwijken en het centrum van Assen.

stedenbouwkundig plan
stedenbouwkundig plan
behoud bestaand groen
behoud bestaand groen

"Zoeken naar creatieve oplossingen om milieuproblematiek te neutraliseren."