Appingedam, De Eendracht

wonen in een parklandschap

Stad

Appingedam

Soort project

Stadsuitbreiding

Opdrachtgever

Gemeente Eemsdelta

Ontwerpers

Sacha, Jeroen, Anna
i.s.m. AAS Architecten

Jaartal

2013 – heden

Status

in uitvoering

Gevarieerd wonen in een parklandschap

Na bijna honderd jaar bedrijvigheid sloot kartonfabriek De Eendracht in 2006 haar deuren. Het fabrieksterrein, dicht bij het historische centrum van Appingedam, is daarna bestemd voor de functies wonen, werken, zorg en recreëren. Bij het maken van de inrichtingsplannen is nadrukkelijk rekening gehouden met enkele bewaard gebleven industriële relicten, waaronder de fabrieksschoorsteen, betonnen bassins en vijvers én de betonnen kolommen van de voormalige productielijn.

Vanaf 2013 is HKB betrokken bij de plannen voor het terrein, met als eerste opgave het ontwerp voor de groenstructuur. Daarbij is uitgegaan van ingrepen in het terrein die zich goed verhouden tot de grote, industriële maat ervan en die daarmee recht doen aan de geschiedenis, de sfeer en het karakter van De Eendracht. Het eindresultaat wordt een parklandschap met daarin ruimte voor ca. 200 gevarieerde woningen.

De ontwikkeling van het parklandschap is al in een vroeg stadium in gang gezet met de aanleg van de Kartonbaan. Dit is het wandel- en fietspad dat het terrein, zowel visueel als fysiek, rechtstreeks met het centrum van Appingedam verbindt. Gelijktijdig zijn de te saneren delen van het terrein afgeschermd en is de groenstructuur aangelegd met, onder andere, niveauverschillen, visvijvers en de tijdelijke Stadstuin De Eendracht. Zo is het terrein al toegankelijk gemaakt voor recreanten. In 2020 is de ontwikkeling van de woningbouw gestart met het plaatsen van een aantal tiny houses. Voor het vervolg van de woningbouwontwikkeling is een zorgvuldig traject van gefaseerd saneren en bouwen opgesteld.

In samenwerking met AAS Architecten heeft HKB een indeling in verschillende woonvelden ontworpen, elk met hun eigen opzet en sfeer. Hiermee wordt voor zowel bewoners als recreanten een optimale beleving van het parklandschap gecreëerd. Voor een deel van de woningen is bijvoorbeeld bepaald dat ze, als integraal onderdeel van het architectonisch ontwerp, worden voorzien van een veranda.

Meer informatie is te vinden op de website van de gemeente Eemsdelta: https://www.eemsdelta.nl/index.php/de-eendracht-appingedam

verkeersstructuur en indeling woonvelden
verkeersstructuur en indeling woonvelden
conceptplan groenstructuur
conceptplan groenstructuur
tijdelijke stadstuin De Eendracht
tijdelijke stadstuin De Eendracht

"De Eendracht, een aantrekkelijk collectief gebied voor Appingedam."