Opwierde Zuid aardbevingsbestendig

versterken, verduurzamen en verbeteren

Stad

Appingedam, Opwierde Zuid

 

Opdrachtgevers

gemeente Appingedam, woningcorporaties Marenland en Groninger Huis

Ontwerpers

Sacha, Mark, Anne, Tim, Inia, Ritsert

 

Status

woningversterking: uitgevoerd
openbare ruimte: uitgevoerd

Revitalisering van een naoorlogse woonwijk

Als onderdeel van de herstructurering van de gehele wijk Opwierde, wordt in Opwierde Zuid ingespeeld op de veranderde samenstelling van de bevolking. Knelpunten in de wijk blijken: het patroon van doodlopende straten, de matige kwaliteit van de inrichting van de openbare ruimte, de eenzijdige typologie van de woningen en het tekort aan parkeerplaatsen. Bovendien zijn de woningen, bouwkundig gezien, toe aan verduurzaming.

In samenspraak met opdrachtgevers en bewoners is gewerkt aan vernieuwingsplannen, met als ambities: verbetering van de (zicht)relatie met de omgeving; verbetering van de routing door de wijk; realisatie van aantrekkelijke openbare ruimten, voor zowel gezinnen als voor ouderen, en een combinatie van versterking, verduurzaming en verbetering van de woningen.

Aanvullend op de herstructurering is, in verband met de aardbevingsproblematiek, een deel van de woningen aangepast of gesloopt en vervangen door nieuwbouw. Met gebruikmaking van moderne technieken en bewuste materiaalkeuzen is een hoge mate van duurzaamheid bereikt. Bij de architectonische uitwerking is ingezet op vergroting van de variatie in afwerkingsmaterialen en kleuren, zodat een aantrekkelijk en levendig beeld ontstaat. Kwaliteit wordt bereikt door een juiste balans tussen variatie en samenhang.

stedenbouwkundige ingrepen
stedenbouwkundige ingrepen
collage nieuwe situatie Kastanjelaan
collage nieuwe situatie Kastanjelaan

"Kwaliteit door betekenisvolle openbare ruimte."

Sacha Schram