update

Dorpsvisie Krewerd vastgesteld

update

nieuwe projecten in Leeuwarden

Verzamel lokale kennis en vergroot daarmee het draagvlak voor je plan

Jeroen Leemans
Maak kennis met HKB