programmaplan Leeuwarden-Oost

Begeleiding participatieproces

Stad

Leeuwarden

Soort project

ontwikkelingen wijkvisies op basis van bewonersparticipatie

Opdrachtgever

Gemeente Leeuwarden

Ontwerpers

Jeroen, Anna, Léon

Jaartal

2021

Status

In uitvoering

De woonwijken van Leeuwarden Oost (Heechterp-Schieringen, Bilgaard, Camminghaburen, Oud-Oost en Vrijheidswijk) verdienen de komende jaren extra aandacht. De gemeente Leeuwarden zet daarvoor een plan op in samenwerking met bewoners, buurtorganisaties, woningcorporaties, ondernemers, scholen en zorginstellingen. Een plan waarin staat aangegeven wat men met elkaar voor de verschillende wijken wil bereiken en hoe men denkt dat te gaan doen. Een plan, niet voor één jaar, maar voor twintig jaar. Want alleen met een dergelijke termijn voor ogen kan voor toekomstige generaties het verschil worden gemaakt.

Het project Programma Leeuwarden Oost bevindt zich inmiddels in de tweede fase. In de eerste fase zijn de ambities voor de toekomst benoemd. In de tweede fase wordt, per wijk, een visie uitgewerkt. Voor het welslagen van de beide fasen is de participatie nodig van zoveel mogelijk bewoners. HKB ondersteunt de gemeente in het participatieproces met bewoners en bewonersorganisaties, onder andere door het bieden van inspiratie, het opstellen van (digitale) enquêtes, het ontwikkelen van serious games en het voeren van gesprekken met opbouwwerkers en belangenorganisaties.

Voor de uiteindelijke wijkvisies leggen we concrete toekomstbeelden vast in de vorm van plattegronden, 3D-modellen en referentiebeelden.

plannen maken voor de aankomende twintig jaar, ook van belang voor de jongste bewoners
plannen maken voor de aankomende twintig jaar, ook van belang voor de jongste bewoners
bewoners worden op verschillende manieren bij de planontwikkeling betrokken
bewoners worden op verschillende manieren bij de planontwikkeling betrokken

"De inwoners van Leeuwarden-Oost ervaren een goede kwaliteit van leven en hebben perspectief op leren, werken, wonen en gezondheid."

vastgestelde ambitie voor Leeuwarden-Oost