saamhorigheid en duurzaam wonen

uitbreidingswijk De Vijfhoek

Plek

De Vijfhoek, Deventer

Opdrachtgever

Gemeente Deventer
O’Nijko

Ontwerpers

Hans, Sacha, Jeroen, Tim, Jeroen

Status

Uitgevoerd

Creëren van toekomstwaarde en sociale samenhang

De nieuwe bewoners van Het Fetlaer en Spijkvoorderenk, delen van de nieuwbouwwijk De Vijfhoek in Deventer, kregen veel keuzemogelijkheden bij de architectonische uitwerking van hun woning. Om samenhang te garanderen was daarom een heldere stedenbouwkundige structuur voor de wijkdelen nodig. Aan de westkant (Het Fetlaer) bestaat deze uit een waaier van groene vingers en aan de oostkant (Spijkvoorderenk) uit een coulisselandschap, waar tussen hagen wordt gewoond.

Bij de uitwerking is veel nadruk gelegd op het creëren van toekomstwaarde en sociale samenhang. Zo zijn er extra brede en flexibele woningplattegronden gecreëerd en een aantal collectief te beheren groengebieden aangelegd. Een verbijzondering is er in de vorm van woningenrijen aan weerszijden van een watergang, waar waterpeilstijgingen tot tussen de woningen op te vangen zijn.

hoofdopzet van het stedenbouwkundig plan
hoofdopzet van het stedenbouwkundig plan
woningen aan weerszijden van de watergang
woningen aan weerszijden van de watergang

"Stedenbouw is teamwerk."