Deventer, woonwijk als landgoed

Binding met aansluitend landschap

Plek

Graveland, Deventer

Opdrachtgever

Gemeente Deventer

Ontwerpers

Hans, Sacha, Bianca

Status

Uitgevoerd

Binding met aansluitend landschap

Graveland is het oostelijke deelgebied van de Deventer uitbreidingswijk De Vijfhoek. Uitgangspunt bij het maken van het stedenbouwkundig ontwerp was: het creƫren van een goede aansluiting op de ruimte en de natuur van het aangrenzende natuurgebied De Gooiersmars en landgoed De Bannink. De ruimte buiten het plan is als het ware tot onderdeel van het plan zelf gemaakt. Het woonprogramma bestaat uit vrijstaande, particulier te bouwen woningen.

Herkenbare elementen van een landgoed zijn verwerkt in de hoofdstructuur van Graveland. Zo zijn er een statige laan, een centrale brink en lanen die hun vorm ontlenen aan het oude kampenlandschap.Ā Karakteristieken voor deze structuurelementen zijn vooraf vastgelegd in sfeer en beeldkenmerken, aangevuld met te gebruiken materialen. Toekomstige bewoners kozen hun perceel op basis van deze karakteristieken. Door hier met het ontwerp voor hun woning op in te spelen, hebben zij een enthousiaste en actieve bijdrage kunnen leveren aan de bereikte woonkwaliteit.

stedenbouwkundig plan
stedenbouwkundig plan

"Verbinden, herstellen en betekenis geven."