Baarn, kernrandzonevisie

verweving natuur, landbouw en bebouwing

Plek

Drakenburgergracht, Baarn

Opdrachtgever

Gemeente Baarn

Ontwerpers

Jeroen

Status

Afgerond

Creatieve en landschappelijk in te passen oplossingen.

Drakenburgergracht is het gebied gelegen tussen Baarn en Hilversum. Het vormt van oudsher de landschappelijke overgang van het hoger gelegen bosgebied (Utrechtse Heuvelrug) naar het lager gelegen open polderlandschap (Eemvallei). Om ontwikkelingen in het gebied te kunnen reguleren en op elkaar af te stemmen, is een Beeldkwaliteitsplan opgesteld. In een volgende fase is dit doorontwikkeld tot een Kernrandzonevisie.

De landschappelijke kwaliteiten van het gebied (landelijke sfeer met smalle wegen, bomenrijen, open velden en veel groen) worden ingezet als structurerend middel voor nieuwe bouwinitiatieven. Met andere woorden: bij het streven naar een sterker voelbare verweving van natuur, landbouw en bebouwing, voert de kwaliteit van het landschap steeds de boventoon. Ondernemers en architecten, betrokken bij bouwinitiatieven, worden dan ook uitgedaagd tot het bedenken van creatieve en landschappelijk in te passen oplossingen.

Zichtbaar resultaat is de ontwikkeling van het recreatieve ‘Rondje Drakenburgergracht’. Nieuw uit te voeren bouwactiviteiten dragen actief bij aan de ontwikkeling van deze route, die langs de diverse landschapstypen in het gebied voert.

vogelvluchtperspectief plangebied
vogelvluchtperspectief plangebied
plankaart
plankaart

"Genoeg gepraat. Doen!"