Appingedam, krimpen en concentreren

uitbreiding en herinrichting stadshart

Plek

Overdiep, Appingedam

Opdrachtgever

Gemeente Appingedam

Ontwerpers

Sacha, Hans, Jeroen

Status

Uitgevoerd

Het waterhart van Appingedam

Met het vrijkomen van een bedrijventerrein, aan de zuidkant van het historische centrum, ontstond de mogelijkheid de centrumfunctie van Appingedam uit te breiden. Voor het relatief grootschalig programma, bestaand uit: een winkelcentrum; 121 woningen; een cluster van zorgfuncties; een passantenhaven en 450 parkeerplaatsen, is een stedenbouwkundig plan ontworpen. Een nieuwe voetgangers-/fietsbrug over het Nieuwe Diep zorgt voor de aansluiting op de oude binnenstad.

Appingedam staat bekend als handelsstad aan het water. De relatie tussen bebouwing en water was dan ook dé inspiratiebron voor het ontwerp. De nieuwe bebouwing is daarom grotendeels op de passantenhaven gericht. De genomen afstand tot overige waterwegen en bebouwing, de specifieke inrichting van de kades en de aanvulling met paviljoens versterken die relatie. De oude Nicolaïkerk, de passantenhaven en de nieuwe bebouwing vormen nu samen het nieuwe waterhart van Appingedam.

stedenbouwkundig concept
stedenbouwkundig concept
luchtfoto passantenhaven - foto: Bouwbedrijf Kooi Appingedam
luchtfoto passantenhaven - foto: Bouwbedrijf Kooi Appingedam

"Transformatie 'overkant' tot centrumdeel."

projectmotto